Posts Tagged With: Seminar

Høy aktivitet på Kubens teknologisenter

Foto: Annette Larsen / Kuben yrkesarena

Foto: Annette Larsen / Kuben yrkesarena

Med opprettelsen av Kuben yrkesarena, fagskolen og Kuben videregående skole etablerte vi også Kuben kurs- og teknologisenter – vi kaller det KKT. Senteret har Ingunn Marie Eide som prosjektleder. Hun har målrettet arbeidet for å bygge opp teknologisenteret bit for bit, samtidig som hun har arbeidet med å bygge nettverk og gjøre tilbudene kjent hos våre samarbeidspartnere og aktuelle bransjer for øvrig.

Kuben yrkesarena er et kompetansesenter for yrkesfagene i Oslo, vi er størst på yrkesfag og vi har bredest tilbud innen yrkesfagene i Osloskolen. Vi har som visjon å være ledende innen utvikling av skolens tilbud i tett samarbeid med næringslivet. For å sikre styrket kompetanse på fremtidsrettet teknologi har yrkesarenaen brukt et drøyt år på å bygge opp innholdet i det topp moderne teknologisenteret, KKT. I samarbeid med bransje og opplæringskontor arrangerer og utvikler vi kurs og etter- og videreutdanning.

KKT har som mål å dekke kompetansebehov i offentlig og privat sektor som bygger på praktisk øvelse, i kombinasjon med teoretisk kunnskap. Den siste tidens utvikling tilsier at vi er i ferd å på plass et ettertraktet kurs- og konferansesenter. KKT disponerer også Kubens auditorier som rommer 90 (Kjettingen), 120 (Kabelen) og 300 (Sentralen) personer. I tillegg består kursfasilitetene av godt utstyrte klasserom og møterom. Alt ligger til rette for kurs og utdanning ved KKT.

Kuben videregående skole har sammenfallende mål og interesser med KKT. Vi skal utdanne morgendagens beste fag- og yrkesarbeidere. Da må vi ha kunnskap og kompetanse om morgendagens løsninger og forventninger. Vi ønsker at KKT skal være et vindu inn i morgendagens teknologi. Våre lærere bidrar i utviklingen av kurstilbudene og de bidrar som undervisere og kursholdere. I andre tilfeller vil de kunne være deltakere. De kan også ta med seg elever til teknologisenteret som en del av opplæringen. KKT legger til rette for økt samarbeid mellom skole, bransje og næringsliv. Etter halvannet år står KKT nå klart til å være en sentral aktør i å gjøre Kuben yrkesarena til et ressurssenter for yrkesfag.

Den siste tiden har KKT i samarbeid med Norske Låsesmeder etablert sveisekurs for låsesmeder. På trappene er oppbygging av en våtrommodul som skal brukes til fremtidige våtromkurs. KKT har opprettet en egen blogg som forteller mer om aktivitetene: http://kubtek.no/

Den 16. april arrangerer KKT Kubens frokostseminar 2015. Temaet er Fremtidens samarbeidsformer skole – arbeidsliv. Anna Hagen Tønder fra FAFO skal innlede. Jeg har fått æren av å lede paneldebatten som skal følge. Vi har fortsatt ledige plasser. For påmelding eller mer info, se Kubens frokostseminar.

Med den invitasjonen ønsker jeg alle God påske!

Sees snart!

Kjell Ove

Categories: 2015 Education, Kuben yrkesarena, Vår | Stikkord: , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Blogg på WordPress.com.