Posts Tagged With: Kubenvgs

Lærlingene må ivaretas!

Smittevern og nedstengingene som følger koronaen har satt lærebedriftene i en krevende situasjon. Derfor er det viktig at bedrifter og institusjoner strekker seg langt for å ta inn lærlinger. Vi som arbeider med fagopplæring har opplevd at 2020-kullet fikk en krevende høst på jakt etter læreplass. I Oslo har vi flere elever i Vg3-løp i skolen enn på svært lenge. Nå frykter vi at store deler av nok et kull med lærlinger kan få sin utdannelse stoppet eller utsatt.

I perspektivmeldingen 2021 understrekes viktigheten av sysselsetting og morgendagens verdiskapning gjennom fagarbeid. Vi har med andre ord ikke råd til å la være å legge til rette for lærlingene våre.

Jeg har også tidligere skrevet om at vi må prioritere lærlingene.


I denne bloggposten vil jeg komme med en oppfordring om å bli lærebedrift og ta inn en lærling, eller for dere som har en lærling om å ta en lærling til. Skal vi oppfordre andre til å ta ansvar, må vise vei. Det gjør vi. Vi går foran ved Kuben. Inneværende år har vi 5 lærlinger innen IKT-servicefaget, 2 innen kontorfaget og en lærling innen byggdrifterfaget. Vi kommer til å fortsette på minst dette nivået også det kommende året.

Kuben tar samfunnsoppdraget på alvor og satser på lærlinger som en sentral del av kollegiet

Felles ansvar

Offentlige foretak i kommune, fylke og stat har et spesielt ansvar i å bidra til at våre unge får fullført sin utdannelse. Vi må alle bidra. Det er en helt sentral del av samfunnsoppdraget. Jeg mener at skolene, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring må lede an. Vi må ta inn lærlinger der vi kan! Jeg savner tydeligere signaler og insentiver fra våre politikere på dette feltet.

Det viktigste argumentet er at ungdommene våre trenger læreplass. Det er likevel en rekke andre grunner til å bli lærebedrift og ta inn en eller flere lærlinger. La meg gi en kort gjennomgang.

Styrket profesjonsfellesskap

Det gjør noe med et kollegium som tar inn en lærling. Vi opplever at de ansatte hever seg som forbilder for lærlingen. Det blir økt bevissthet om profesjonen og under veiledning av lærlingen blir vi utfordret på fagsamtalene, årshjulet og sammenhengen mellom oppgavene.

Det er viktig å se mulighetene en lærling tar med seg. De tilfører ny kompetanse. Med stadig økt ansvar ser vi hvordan lærlingene blir en viktig del av kompetansebyggingen i profesjonsfellesskapet.

Verdier og produksjon

En lærling utvikler seg raskt og bidrar stadig mer til verdiskapning. Første året vil ha større grad av opplæring. I år to kan man forvente økt verdiskapning. En lærling mottar en fagarbeiders årslønn fordelt på disse to årene. Statlig tilskudd for lærlinger dekker deler av lønnen.

Ved Kuben har vi erfart at det er gunstig å ha en første års lærling og en andre års lærling på overlapp. De finner mye støtte i hverandre i tillegg til at vi får mer kontinuitet i arbeidet.

Jeg anbefaler sterkt at barnehager og skoler med AKS vurderer en eller flere lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget (BU). De vil raskt kunne steppe inn som time- og korttidsvikarer eller ta assistentoppgaver. Her vil budsjettmessige argumenter fort kunne veie inn.

Støtte og veiledning

Lærebedrifter blir ikke stående alene. Dere får støtte og oppfølging fra Utdanningsetatens avdeling for fagopplæring og fra fagenes opplæringskontor.

Ta gjerne kontakt med oss på Kuben også om dere har spørsmål eller trenger støtte. Jeg er trygg på at alle andre skoler med yrkesfag også vil stille opp.

Ta en lærling – eller en lærling til!

Vi sees snart,

Kjell Ove

Her er noen nyttige lenker:

Categories: Uncategorized | Stikkord: , , , , | Legg igjen en kommentar

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.