Posts Tagged With: Fagopplæring

Lærlingene må ivaretas!

Smittevern og nedstengingene som følger koronaen har satt lærebedriftene i en krevende situasjon. Derfor er det viktig at bedrifter og institusjoner strekker seg langt for å ta inn lærlinger. Vi som arbeider med fagopplæring har opplevd at 2020-kullet fikk en krevende høst på jakt etter læreplass. I Oslo har vi flere elever i Vg3-løp i skolen enn på svært lenge. Nå frykter vi at store deler av nok et kull med lærlinger kan få sin utdannelse stoppet eller utsatt.

I perspektivmeldingen 2021 understrekes viktigheten av sysselsetting og morgendagens verdiskapning gjennom fagarbeid. Vi har med andre ord ikke råd til å la være å legge til rette for lærlingene våre.

Jeg har også tidligere skrevet om at vi må prioritere lærlingene.


I denne bloggposten vil jeg komme med en oppfordring om å bli lærebedrift og ta inn en lærling, eller for dere som har en lærling om å ta en lærling til. Skal vi oppfordre andre til å ta ansvar, må vise vei. Det gjør vi. Vi går foran ved Kuben. Inneværende år har vi 5 lærlinger innen IKT-servicefaget, 2 innen kontorfaget og en lærling innen byggdrifterfaget. Vi kommer til å fortsette på minst dette nivået også det kommende året.

Kuben tar samfunnsoppdraget på alvor og satser på lærlinger som en sentral del av kollegiet

Felles ansvar

Offentlige foretak i kommune, fylke og stat har et spesielt ansvar i å bidra til at våre unge får fullført sin utdannelse. Vi må alle bidra. Det er en helt sentral del av samfunnsoppdraget. Jeg mener at skolene, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring må lede an. Vi må ta inn lærlinger der vi kan! Jeg savner tydeligere signaler og insentiver fra våre politikere på dette feltet.

Det viktigste argumentet er at ungdommene våre trenger læreplass. Det er likevel en rekke andre grunner til å bli lærebedrift og ta inn en eller flere lærlinger. La meg gi en kort gjennomgang.

Styrket profesjonsfellesskap

Det gjør noe med et kollegium som tar inn en lærling. Vi opplever at de ansatte hever seg som forbilder for lærlingen. Det blir økt bevissthet om profesjonen og under veiledning av lærlingen blir vi utfordret på fagsamtalene, årshjulet og sammenhengen mellom oppgavene.

Det er viktig å se mulighetene en lærling tar med seg. De tilfører ny kompetanse. Med stadig økt ansvar ser vi hvordan lærlingene blir en viktig del av kompetansebyggingen i profesjonsfellesskapet.

Verdier og produksjon

En lærling utvikler seg raskt og bidrar stadig mer til verdiskapning. Første året vil ha større grad av opplæring. I år to kan man forvente økt verdiskapning. En lærling mottar en fagarbeiders årslønn fordelt på disse to årene. Statlig tilskudd for lærlinger dekker deler av lønnen.

Ved Kuben har vi erfart at det er gunstig å ha en første års lærling og en andre års lærling på overlapp. De finner mye støtte i hverandre i tillegg til at vi får mer kontinuitet i arbeidet.

Jeg anbefaler sterkt at barnehager og skoler med AKS vurderer en eller flere lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget (BU). De vil raskt kunne steppe inn som time- og korttidsvikarer eller ta assistentoppgaver. Her vil budsjettmessige argumenter fort kunne veie inn.

Støtte og veiledning

Lærebedrifter blir ikke stående alene. Dere får støtte og oppfølging fra Utdanningsetatens avdeling for fagopplæring og fra fagenes opplæringskontor.

Ta gjerne kontakt med oss på Kuben også om dere har spørsmål eller trenger støtte. Jeg er trygg på at alle andre skoler med yrkesfag også vil stille opp.

Ta en lærling – eller en lærling til!

Vi sees snart,

Kjell Ove

Her er noen nyttige lenker:

Categories: Uncategorized | Stikkord: , , , , | Legg igjen en kommentar

Vårens vakreste eventyr – jakten på læreplass!

jakten-pa-laereplassDet er en skikkelig milepæl i livet for en elev som signerer lærekontrakten. Det markerer skillet mellom skolelivet og arbeidslivet. For elever på Vg2 er tiden inne for å begynne jakten på læreplass. Jeg ønsker å fortelle litt om hvordan Kuben arbeider med dette, men jeg begynner med en kort punktliste.

Min 5-punktliste for elever som søker læreplass:

  1. Vær førstemann til mølla! Bedriftene liker proaktive søkere. Begynn nå.

  2. Ta kontakt selv og vis interesse. Gi et ansikt og en stemme til søknaden.

  3. Vær den beste utgave av deg selv i praksisperiodene. Skaff deg tilbud fra praksisbedriften, eller en god referanse.

  4. Ikke la et nei stoppe deg. Løft hodet, rett ryggen og møt neste bedrift på listen.

  5. Vær ærlig i søknad, CV og intervju, men vektlegg dine sterkeste egenskaper og ferdigheter.

Fra en elev begynner på Kuben starter arbeidet med å forberede læretiden. Noen elever er veldig bevisste på hva de vil, andre er mer nysgjerrige på de ulike fagområdene innen faget. Vi møter elevene med praktiske og teoretiske utfordringer fra fagene og kartlegger ferdigheter og interesser.

I løpet av våren Vg1 er valget tatt, spesialiseringen begynner, og fra høsten Vg2 handler opplæringen og danningen om yrkesforberedelse. Praksisperiodene i bedrift er blitt mer målrettede de siste årene. I samarbeid med opplæringskontorene jobber skolene hardt for å matche elevene med mulige lærebedrifter. Det er en stor fordel å koble elev og fremtidig bedrift så tidlig som mulig. Vi treffer selvsagt langt fra alle ved første forsøk, men vi ser stadig flere som finner sin lærebedrift allerede i praksisperiodene.

Markedet for læreplasser i Oslo er krevende. Våre elever møter sultne søkere fra andre fylker, i hovedsak Akershus, men alle fylker er representert blant søkerne til Oslo. I tillegg kommer de voksne søkerne. I et slikt marked må vi forberede våre elever godt og vi må koble elev med bedrift så tidlig som mulig, før konkurransen spisser seg til høsten. Dette gjør vi.

I tillegg til å forberede elevene godt faglig, både praktisk og teoretisk, samt at vi finner gode praksisplasser, er det andre utviklingsområder vi arbeider med på Kuben. Skolens verdier, respekt, ansvar og omsorg, står som et grunnlag for det verdiarbeidet vi legger ned i utviklingen av elevene. Våre lærere i verksteder og klasserom vektlegger utvikling av hele mennesket, en balanse i faglighet, ferdighet og verdigrunnlag. Våre samarbeidsbedrifter er klare på at de ser etter disse egenskapene, eller kvalitetene, hos elevene.

character

Hva menes med Character?

I mine samtaler med elevene bruker vi tid på å diskutere begrepet Character. Hvordan du fremstår i møtet med andre? Ikke minst din fremtidige arbeidsgiver. Vi arbeider med å gjøre elevene bevisste på egen verbal kommunikasjon og nonverbal kommunikasjon. Gi et godt og fast håndtrykk, møt et blikk, smil, lytt. En arbeidsgiver ser etter egenskaper som evne til å ta initiativ og vise kreativitet, egendisiplin og punktlighet, lærevillighet og utholdenhet.

Selv om vi anbefaler personlig initiativ og oppmøte, er skolen og faglærer til stede for eleven i jakten på læreplass. Faglærer kan bistå i valg av praksisbedrift til yrkesfaglig fordypning og finne gode løsninger for matching av elev og bedrift. Det er viktig å merke seg hvor mye lettere det er for en lærer å anbefale en elev som er presis og pliktoppfyllende. I motsatt fall kan relasjonene mellom skole og bedrift og mellom lærer og bedrift bli svekket.

Elever som likevel står uten læreplass blir fanget opp av systemet. Avdeling for fagopplæring i Osloskolen følger opp disse søkerne med informasjonsmøter, speeddating, veiledning på CV-skriving og intervjuteknikk. Avdelingen har også opprettet en flott facebookside som kan være verdt å følge.

UngInfo i Oslo er et senter for ungdom som tilbyr hjelp med både CV, søknad og intervjutrening. Dyktige folk med høy kompetanse – senteret anbefales.

Andre nyttige lenker:

 

Lykke til med vårjakten – vårens vakreste og viktigste eventyr!

Vi sees snart 🙂

Kjell Ove

Categories: Kuben yrkesarena, Uncategorized, Utdanning | Stikkord: , , , , , , , , , | Legg igjen en kommentar

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.